Ερώτηση που λάβαμε:

Επιτρέπεται οι γυναίκες να βάφονται; και αν όχι, γιατί;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Το κάλλος είναι ιδιότητα του Θεού… Είναι χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο να αγαπά το ωραίο!

Εξάλλου δείτε τα λουλούδια και την ποικιλία που γέμισε τη γη! Την ομορφιά στο ανθρώπινο πρόσωπο ο Θεός την έδωσε! Μαζί όμως με την φιλοκαλία μας μπαίνει κάποιες φορές από την ανθρώπινη αδυναμία η φιλαρέσκεια, κάποια τάση επίδειξης και ίσως υπεροχής. Η πίστη μας όμως μας καλεί στην απλή και ταπεινή όψη, την σεμνή. Οι Άγιες της Εκκλησίας μας δεν ήθελαν με τη ενδυμασία ή την περιποίηση να προκαλούν (με τρόπο εξωτερικό) τον θαυμασμό των άλλων. Καλλιεργούσαν το εσωτερικό τους, τις άγιες αρετές, που αποτελούν την αληθινή ομορφιά!

Ας δούμε και κάτι που λέει για τις γυναίκες ο Απόστολος Πέτρος στην Α΄ Καθολική του Επιστολή (κεφ. γ΄ 3-4) : “… ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύ­σεως ἱματίων κόσμος, 4 ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφ­θάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. ” δηλαδή “οι γυναίκες σύζυγοι να στολίζεστε όχι με εξωτερικά στολίδια: Μην πλέκετε δηλαδή περίτεχνα τα μαλλιά σας, ούτε να φοράτε χρυσά κοσμήματα ή να ντύνεστε με πολυτελή ρούχα. 4 Αντιθέτως να έχετε εσωτερικά στολίδια. Να έχετε δηλαδή ως στόλισμα τον κρυφό και αφανή στα σωματικά μάτια εσωτερικό άνθρωπο της καρδιάς, ο οποίος έχει ως κόσμημα και άφθαρτο στολισμό το πράο και υπομονετικό και ήσυχο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα ενώπιον του Θεού έχει μεγάλη αξία και είναι πολυτελές”.