Ερώτηση που λάβαμε:

Ο Μέγας Αθανάσιος λέει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εμείς ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό που ήρθε στη γη για να μας σώσει. Με την επιλογή του ανθρώπου να φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού ξέπεσε από τον παράδεισο και έγινε φθαρτός. Αν όμως ο άνθρωπος δεν είχε ξεπέσει από τον παράδεισο θα είχε έρθει ο Χριστός στη γη; Αν ερχόταν για ποιο λόγο θα ερχόταν αφού ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει;  Ο άνθρωπος πριν την πτώση του δεν ήταν θεός. Αν δεν είχε πέσει θα ερχόταν ο Χριστός ώστε να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν θεός;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία δεν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός. Το ερώτημα είναι τελείως υποθετικό. Μόνο στη δυτική θεολογία μπήκαν σε μια άκαρπη συζήτηση περί της θείας ενανθρωπήσεως, αν δηλαδή θα γινόταν άνθρωπος ο Χριστός, αν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ. Λέει βέβαια και σε εμάς ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι η ενανθρώπηση του Χριστού ήταν αυτοσκοπός. Αυτό λέγεται με την έννοια της αγάπης του Θεού, δεδομένης όμως της γνώσεώς Του για την πορεία του ανθρώπου.

Ο Θεός δηλαδή δεν “ξαφνιάστηκε” από την Πτώση του ανθρώπου ώστε να αρχίσει να σκέφτεται τι θα κάνει. Όλα ήταν γνωστά και αποφασισμένα ενώπιον της παντογνωσίας Του “προ καταβολής κόσμου”, προτού ακόμη δημιουργηθεί ο ορατός και αόρατος κόσμος. Γνωστή ήταν και η ασθένεια και η θεραπεία. Και η Πτώση και η ανάσταση του Αδάμ. Και ο πρώτος Αδάμ και ο δεύτερος Αδάμ. Και ο θάνατος και η ζωή. Και ο πρώτος Παράδεισος και η Βασιλεία των Ουρανών.

Μάλιστα όχι μόνο έσωσε απλά τον πρωτόπλαστος ο ενανθρωπήσας Χριστός, αλλά τον ανέβασε σε τέτοιο ύψος αναγεννήσεως, αναπλάσεως, χαρισμάτων και αρετής ώστε όντως να ισχύει ο λόγος του Αγ. Αθανασίου: “Ο Θεός ενανθρώπισε για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάριν”.