Ερώτηση που λάβαμε:

Ποια είναι τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

  • Το χάρισμα της «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωση» δημιουργίας

Ο Θεός την ώρα της δημιουργίας του ανθρώπου ξεχώρισε τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα δίνοντάς του θεοειδή χαρακτηριστικά, δημιουργώντας τον, δηλαδή, κατ’ εικόνα του Εαυτού Του. Έτσι ο «κατ’ εικόνα» δημιουργηθείς άνθρωπος έχει τέσσερα θεία προνόμια: α) το λογικό και την ελευθερία: με το λογικό ο άνθρωπος μπορεί να ερευνά και να κατανοεί τον κόσμο και να μετέχει του πνευματικού κόσμου, έχοντας ταυτόχρονα την ελευθερία να διαλέξει το δρόμο της αρετής ή της κακίας  β) το κοινωνικό, δηλαδή τη δυνατότητα της κοινωνίας με τον Θεό και τους συνανθρώπους γ) το δημιουργικό: ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός του Θεού με την συμμετοχή του στη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους και με τις υλικές του δημιουργίες (κατασκευή πόλεων, κτισμάτων κτλ)  και δ) το κυριαρχικό, την κυριαρχία, δηλαδή, επί του υλικού κόσμου, αλλά και επί του ίδιου του εαυτού του. Με αυτά τα στοιχεία, που αποτελούν το «κατ’ εικόνα», ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να μοιάσει με τον Θεό, όχι βέβαια στην Ουσία Του, αλλά “κατά χάριν”, δηλαδή ανάλογα με τη δυνατότητα που του έχει χαρίσει ο Θεός. Η πορεία για την επίτευξη αυτής της ομοίωσης αποτελεί το «καθ’ ομοίωση» και  επιτυγχάνεται μόνο με τη συνέργεια του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση το έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι.

  • Ειδικά χαρίσματα

Εκτός από το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση που έχουν όλοι οι άνθρωποι, στον καθένα από εμάς έχουν δοθεί και ορισμένα ειδικά χαρίσματα, διαφορετικά για τον καθένα (π.χ. ικα­νό­τη­τες, κλί­σεις, σω­μα­τι­κά και πνευ­μα­τι­κά προσόντα). Τα χαρίσματα αυτά καλούμαστε να τα αξιοποιήσουμε για τη δόξα του Θεού, το καλό των συνανθρώπων μας και τη σωτηρία της ψυχής μας.

  • Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

Κάθε Χριστιανός με το Βάπτισμά του λαμβάνει εν δυνάμει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με τον πνευματικό αγώνα που θα κάνει στη συνέχεια της ζωής του, λαμβάνει ως χάρισμα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την καλοσύνη, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια (Γαλ. ε΄ 22-23)