Ερώτηση που λάβαμε:

Είναι αρκετές φορές που φίλοι μας, άλλοι γνωστοί μας ακόμα και συγγενείς λένε κακές κουβέντες(βρισιές) που δεν θα ήθελα να αναφέρω. Τι να τους πούμε; Δεν είναι εύκολο να τους πούμε προσωπικά να μην βρίζουν ή και να τους το πούμε μπορεί κι να μην σταματήσουν. Άλλωστε για πολλούς γίνεται συνήθεια από μικρά παιδιά. Αργότερα μπορεί να μας επηρεάσουν κι εμάς άμα τους ακούμε συνέχεια και από ελάχιστες και ήπιες ή καθόλου κακές κουβέντες που λέμε να μας κάνουν να λέμε τις πιο άσχημες.

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Σε αυτό απαντάει πολύ ωραία ο Άγιος Παΐσιος σε έναν που του είχε κάνει μια σχεδόν ολόιδια ερώτηση:

 «Θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει.[…] Ένας, μοτοσικλετιστής ήταν στον στρατό, δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχιζε να βρίζει.Τι να του πω; Εδώ δεν του έλεγα τίποτε και εκείνος έβριζε συνεχώς[…] Είναι καλύτερα, αν ένας βρίζει, βλασφημεί κ.λπ. και είναι αναιδής, να κάνης ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς. Όταν όμως δεν είναι αναιδής αλλά ευσυνείδητος, και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αν πάλι είναι ευσυνείδητος, αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά, όσο μπορείς, και με πόνο. Τι λέει ο Αββάς Ισαάκ; «Έλεγξον διά της δυνάμεως των αρετών σου τους φιλονεικούντας μετά σου… και αποστόμωσον αυτούς διά της πραότητος και της γαλήνης των χειλέων σου. Έλεγξον τους μεν ακόλαστους διά της ενάρετου συμπεριφοράς σου, τους δε αναίσχυντους κατά τας αισθήσεις διά της συστολής των ομμάτων σου (δηλαδή, να ελέγχεις με τη δύναμη των αρετών σου αυτούς που τσακώνονται μαζί σου και να τους αποστομώσεις με την πραότητα και τη γαλήνη τον χειλιών σου. Να ελέγχεις τους ακόλαστους με την ενάρετη συμπεριφορά σου και εκείνος που δε νοιώθουν ντροπή για τις αισθήσεις τους με τη συστολή των ματιών σου)».

Αυτό που τονίζει ο Άγιος στο τέλος είναι το παράδειγμα. Αν είμαστε σε μια παρέα που κάποιοι βρίζουν ας βάλουμε τα δυνατά μας εμείς να μη βρίσουμε. Έτσι, μιλάμε αθόρυβα και οι άλλοι καταλαβαίνουν, ξεχωρίζουμε. Αν δούμε ότι αρχίζουμε και επηρεαζόμαστε πολύ ίσως, με τη συμβουλή του πνευματικού μας πατέρα, να ήταν καλό να ξανασκεφτόμασταν τις παρέες μας. Αν πάλι τα πρόσωπα που λένε αυτές τις άσχημες κουβέντες είναι μέλη της οικογένειάς μας θέλει πολύ υπομονή (όπως είπε και ο Άγιος) και πολλή προσευχή. Ας παρακαλούμε το Θεό για αυτούς να ξεπεράσουν αυτό το πάθος τους.