Ερώτηση που λάβαμε:

Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στο γάμο;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ: Τo μεγαλείο του Μυστηρίου του Γάμου έγκειται στο ότι το ίδρυσε αυτός ο ίδιος ο Θεός και ευλόγησε την ένωση αυτή. Η δημιουργία του ανθρώπου είναι συνδυασμένη με τον γάμο. Ο ίδιος ο Θεός οδηγεί τη γυναίκα (Εύα) και την ενώνει με τον άνδρα ( Αδάμ) μέσα στον Παράδεισο και ευλογεί αυτή τη σχέση και θέτει τους σκοπούς του Γάμου.

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΙΑΖΕΤΑΙ: Με το Μυστήριο του Γάμου, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, ο φυσικός δεσμός που συνάπτεται ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα εξαγιάζεται. Η Εκκλησία μας βλέπει την ένωσή τους με βαθύ σεβασμό και της προσδίδει ιερότητα μεγάλη, την ευλογεί και την ενισχύει με τη χάρη του ειδικού μυστηρίου, με αποτέλεσμα η κοινωνία αυτή του άνδρα και της γυναίκας να φτάνει σε κατάσταση ευλογίας μεγαλύτερη κι από αυτή που είχαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο πριν την πτώση.

Η εξύψωση του μυστηρίου του Γάμου φανερώνεται από το γεγονός της παρουσίας του Κυρίου στον Γάμο της Κανά και την επιτέλεση του πρώτου θαύματος για να τιμήσει και αγιάσει τον Γάμο.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΜΕΓΑ: Ο Απ. Παύλος μας λέει ακόμα ότι στην ένωση του άνδρα με τη γυναίκα στον Γάμο διαφαίνεται μια εικόνα του μυστηρίου που αναφέρεται στην ένωση του Χριστού με την Εκκλησία Του. “Τό μυστήριον τοῦτο μέγα…εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν” ( Ἐφεσ. ε΄, 32).

Όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για την ιερότητα του Μυστηρίου του Γάμου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει: “Ο γάμος είναι πατέρας των αγίων”, δηλαδή οι άγιοι ήλθαν στη ζωή με το μυστήριο του γάμου.

Είναι εσφαλμένη επομένως η αντίληψη μερικών ότι ο Γάμος είναι συνέπεια της αμαρτίας και τιμωρία του Θεού. Όπως τα πάντα έκανε “καλά λίαν” και το καθένα έχει το σκοπό του, έτσι και τον Γάμο τον ευλόγησε ο Θεός κι έχει αποστολή και προορισμό μεγαλειώδη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ: Σκοπός του γάμου είναι οι δύο άνθρωποι που ενώνουν τη ζωή τους να αλληλοβοηθηθούν για να ομοιάσουν στον Θεό και να κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Δευτερεύων σκοπός του γάμου είναι να φέρουν παιδιά στον κόσμο και να τα αναθρέψουν σωστά.

ΠΗΓΕΣ

1. Π. Τρεμπέλα, Δογματική, τόμ.3ος, σέλ. 320, έκδ. ΣΩΤΗΡ
2. Αρχιμ. Αστερίου Χατζηνικολάου, Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια, έκδ. ΣΩΤΗΡ
3 Αρχιμ. Καλλιστράτου Λυράκη, Το μυστήριο του Στεφανώματος