Ερώτηση που λάβαμε:

Επιτρέπεται οι χριστιανοί ορθόδοξοι να έχουν φίλους που δεν είναι ορθόδοξοι; Ποιος είναι ο σκοπός της φιλίας;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Ξεκινούμε την απάντηση από το δεύτερο σκέλος της ερώτησης: Η φιλία στις μέρες μας είναι μια πραγματικότητα δυσεύρετη και κάπως παρεξηγημένη. Συχνά συγχέουμε τη φιλία με την παρέα, έννοιες πολύ διαφορετικές.

Το ζητούμενο από μια αληθινή φιλία είναι να συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς μας. Ενώ όταν μιλάμε για παρέα δύο ανθρώπων, αυτοί αφιερώνουν χρόνο ο ένας στον άλλο απλώς για να χαρούν  πρόσκαιρα-κοινά ενδιαφέροντα.

Συνεχίζοντας, ας δούμε τα απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια φιλία αληθινή. Ως πρότυπο θα έχουμε την φιλία του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου με τον Μέγα Βασίλειο.

Μια αληθινή φιλία αντέχει στο χρόνο γιατί το «σημείο αναφοράς» της δεν είναι προσωρινό, αλλά «αναφέρεται σε κάτι σταθερό, τον Θεό, γι’ αυτό ακριβώς είναι μονιμότερη και όσο περισσότερο παρουσιάζεται η ομορφιά της φιλίας τόσο περισσότερο συνδέονται οι φίλοι με το Θεό αλλά και μεταξύ τους». Οι φίλοι διεξάγουν κοινό αγώνα και στοχεύουν να κατακτήσουν τις ψηλότερες κορφές της αρετής, γι’ αυτό και η υγιής φιλία ανθεί σε περιβάλλοντα αμόλυντα από την αμαρτία και από τη συναναστροφή των κακών και πονηρών. Οι αληθινοί φίλοι έχουν κοινές αρχές και κοινές αντιλήψεις, ενώ βασικό χαρακτηριστικό της μεταξύ τους σχέσης είναι η αγάπη και η θυσία.

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, να πούμε ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα, πολλές φορές είτε στο σχολείο, είτε στο φροντιστήριο κλπ. υπάρχουν παιδιά που δεν είναι Ορθόδοξοι αλλά τους συναντούμε καθημερινά και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Πόσο στενοί φίλοι μπορούν να είναι για μας οι μη-Ορθόδοξοι;

Εδώ η στάση μας, όπως πάντα, πρέπει να διέπεται από αγάπη και διάκριση. Και η αγάπη συμπορεύεται με την αλήθεια. Όταν λοιπόν έχω στενό φίλο κάποιον που δεν γνωρίζει την Αλήθεια, είναι χρέος μου να του δείξω τον δρόμο. Εάν όμως ο ίδιος δεν έχει την διάθεση να αποδεχτεί την Αλήθεια, πόσο μπορώ να εμπιστευτώ τις συμβουλές του και τη στάση του στη ζωή μου; (εφόσον με τους φίλους μου συζητούμε βαθύτερα από ό,τι με την απλή παρέα και ζητάμε τη βοήθειά τους και σε σοβαρά θέματα της ζωής μας). Αφού κινούμαστε σε διαφορετικό «μήκος κύματος»!

Δεν είναι εύκολο, ακόμη, το να κάνουμε στενή φιλία με κάποιον μη-Ορθόδοξο βάζοντας «όρια» στη συζήτηση («δεν μιλάμε για θέματα πίστης για να μην επηρεαστούμε»). Η πίστη και ο τρόπος ζωής είναι αλληλένδετα· και από τον τρόπο ζωής μπορούμε να επηρεαστούμε.

Σε κάθε περίπτωση, και εδώ κεντρικό ρόλο θα παίξει ο πνευματικός μας ο οποίος μπορεί να δει πόσο ωφέλιμη ή μη για εμάς είναι μια τέτοια φιλία. Σαν γενική αρχή όμως να κρατήσουμε το ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αν μια φιλία μας «χαλάει», ίσως πρέπει κάπως να κρατήσουμε αποστάσεις.