Ερώτηση που λάβαμε στην ιστοσελίδα μας:

Γιατί ο Θεός έδωσε ψυχή αθάνατη μόνο στον άνθρωπο από τα δημιουργήματά του; Τα υπόλοιπα ζώα τι θα γίνουν; Αλλά και η υπόλοιπη δημιουργία τι σκοπό έχει αφού δεν είναι αθάνατη; Γιατί αυτό το “αθάνατος” μόνο για τον άνθρωπο; Γιατί η αγάπη του περιορίστηκε μόνο στον άνθρωπο; Γιατί ο σκύλος να ψοφάει και ο άνθρωπος να πεθαίνει;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Ο Θεός, από όλα τα δημιουργήματά Του, επέλεξε να δώσει αθάνατη ψυχή μόνο στον άνθρωπο. Με μια πρώτη ματιά, μπορούμε να απαντήσουμε, ότι αυτό το έκανε ο Θεός γιατί έτσι θέλησε, αυτή ήταν η απόφασή Του. Και την απόφαση του Θεού δεν μπορούμε να την ελέγξουμε: «μήπως μπορεί το πήλινο αγγείο να πει σ’ εκείνον που το έπλασε, γιατί με έκανες γι’ αυτή ή την άλλη χρήση; Ή δεν έχει ο αγγειοπλάστης εξουσία στον πηλό να κατασκευάσει από το ίδιο ζυμωμένο υλικό άλλο αγγείο χρήση τιμητική και άλλο για χρήση ευτελή;» (Ρωμ. θ΄ 20-21). Άλλωστε, παρόμοια ερωτήματα μπορούν να ανακύψουν και για άλλα επιμέρους τμήματα της Δημιουργίας: π.χ. γιατί μόνο τα πτηνά να είναι πτηνά.

Αν όμως προχωρήσουμε λίγο πιο βαθιά, θα δούμε ότι ο Θεός θέλησε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο πλάσμα Του, τον άνθρωπο, τον οποίο έπλασε ξεχωριστά από την υπόλοιπη κτίση. Και όχι απλά τον έπλασε ξεχωριστά, αλλά κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του! Μεγαλειώδες πλάσμα ο άνθρωπος. Μεγαλειώδες δημιούργημα, η κορυφή της Δημιουργίας, μόνος αυτός με τη δυνατότητα της θέωσης, τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν θεός. Άξιος τέτοιας ιδιαίτερης τιμής από τον Θεό, να Του χαριστεί η αθανασία της ψυχής. Κι ο Θεός, προαιωνίως είχε επιλέξει ως άνθρωπος να κατέβει στη γη και όχι ως κάποιο άλλο πλάσμα. Επέλεξε ο Θεός να γίνει άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.

Τα υπόλοιπα ζώα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνουν. Η Εκκλησία μας δεν έχει κάποια συγκεκριμένη και καθολικά αποδεκτή απάντηση στη διδασκαλία της για αυτό το ερώτημα.

Ο σκοπός της υπόλοιπης δημιουργίας είναι να υπηρετεί τον άνθρωποΕίναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο η Δημιουργία. Και μπορεί να μην είναι αθάνατα τα υπόλοιπα πλάσματα, αλλά η Δημιουργία δεν θα χαθεί· θα μεταβληθεί: «καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν» (Πέτρ.Β γ΄ 13) θα δούμε μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.