Λίστα αποριών

απαντημένες απορίες

δημοσιευμένες απορίες

μελλοντικές απορίες

 • Πώς δικαιολογούνται οι πόλεμοι του Ισραηλιτικού λαού κατ’ εντολήν του Θεού;
 • Ο Αθεϊσμός είναι θρησκεία;
 • Τα παιδιά που πεθαίνουν πριν γεννηθούν, πάνε στον Παράδεισο;
 • Πώς θα ξέρουμε αν αγωνιζόμαστε σωστά;
 • Ποια η θέση μας για την “αλλαγή φύλου”;
 • Να λέμε την “ευχή”;
 • Τι εννοούμε ότι η αμαρτία “χωρίζεται σε επίπεδα”;
 • Η «άσκηση» στην Ορθοδοξία μήπως αποτελεί καταπίεση του εαυτού;
 • Οι άγγελοι είναι πλασμένοι κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού;
 • Πότε λέμε ότι μας «αναπαύει» ο πνευματικός μας;
 • Πώς γίνεται κάποιος ιερέας;
 • Αφού τα πάθη μας αρέσουν, πώς γίνεται να μετανοήσουμε;
 • Τι είναι τα “απόκρυφα ευαγγέλια”;
Facebooktwitterpinterestmail