Λίστα αποριών

απαντημένες απορίες

δημοσιευμένες απορίες

μελλοντικές απορίες

  • Πώς δικαιολογούνται οι πόλεμοι του Ισραηλιτικού λαού κατ’ εντολήν του Θεού;
  • Τα παιδιά που πεθαίνουν πριν γεννηθούν, πάνε στον Παράδεισο;
  • Πώς θα ξέρουμε αν αγωνιζόμαστε σωστά;
  • Ποια η θέση μας για την “αλλαγή φύλου”;
  • Να λέμε την “ευχή”;
  • Τι εννοούμε ότι η αμαρτία “χωρίζεται σε επίπεδα”;
  • Η «άσκηση» στην Ορθοδοξία μήπως αποτελεί καταπίεση του εαυτού;
  • Οι άγγελοι είναι πλασμένοι κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού;
  • Πότε λέμε ότι μας «αναπαύει» ο πνευματικός μας;
  • Πώς γίνεται κάποιος ιερέας;
Facebooktwitterpinterestmail