Για πληροφορίες: κα Ειρήνη Βλάχου, τηλ. 26810-79592