1821: μύθος ἤ θαῦμα;

Λένε:

πώς ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶχε χαρακτήρα ταξικό…

πώς τό παιδαμάζωμα δέν γινόταν….

πώς τό κρυφό σχολειό δέν ὑπῆρχε…

Ἄν ψάχνεις ἀπαντήσεις γιά τό 1821…

Μπορεῖς νά βρεῑς τήν ἀπάντηση στό βιβλίο “1821: μύθος ἤ θαῦμα”;
Ὁ ὑπέροχος ἀγώνας, ἡ ἐθνεγερσία τοῦ 1821 πολεμήθηκε ἀπό παλαιότερους καί νεότερους ἱστορικούς. Πολεμήθηκε καί πολεμεῖται. Γιατί εἶναι σφόδρα ἐνοχλητικό γιά τόν ὑλόφρονα κόσμο μας ν’ ἀντικρίζει τό μέγα τοῦ 1821 θαῦμα. Τό θαῦμα τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς τοῦ Ἕλληνα.

Περισσότερα

ΔΑΝΙΗΛ: Πολυτιμημένος καί Ἀπροσκύνητος

Ἡ συναρπαστική ζωή τοῦ μεγάλου προφήτου Δανιήλ, ὅπως περιγράφεται μέσα στό αυτὐβιογραφικό του βιβλίο «Δανιήλ» στήν Παλαιά Διαθήκη. Ἕνα ἰδανικό βιβλίο γιά νέους και ενήλικες.

Περισσότερα

“Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου…”

Σκοπός αυτού του προσευχηταρίου είναι να σε διδάξει το πνεύμα και το ήθος της θεάρεστης προσευχής… Και να σε βοηθήσει ουσιαστικά να αγαπήσεις την προσευχή, το μεγάλο αυτό προνόμιο, που σε φέρνει σε επικοινωνία και σε ενώνει με τον παντοδύναμο Θεό.

Περισσότερα

Ἐλευθερία: προνόμιο, δῶρο ἤ πρόβλημα;

         Στήν ἐποχή μας πολλές παραπλανητικές φωνές ἀκούγονται, πού προσπαθοῦν νά ἀποδομήσουν τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, νά ἀποεθνοποιήσουν τό γένος τῶν Ἑλλήνων καί νά ἀποδιοργανώσουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο. Θέτουν ποικίλους προβληματισμούς τόσο στούς ὥριμους ὅσο καί σέ σᾶς τούς νέους. Μέ ὁδηγούς τούς ἅγιους Πατέρες μας, ἀπαντοῦμε σέ καίρια ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο νέο καί τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

Περισσότερα

Πορεία προς τη Βηθλεέμ με τους ποιμένες και τους μάγους

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να εορτάσει πνευματικά Χριστούγεννα. Μελετά την αρετή των Ποιμένων και των Μάγων και τον χειραγωγεί σε νοερή πορεία μαζί τους προς τη Βηθλεέμ, αληθινό προσκυνητή του νεογέννητου θείου Βρέφους. Επίσης εμβαθύνει στο ίδιο το γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως, επισημαίνοντας τις πολλές και μεγάλες ωφέλειές της για τον άνθρωπο, την πρόσκαιρη ζωή του και το αιώνιο μέλλον του.

Περισσότερα