Πρέπει να εγκρίνουμε πάντα τη στάση των αρχιερέων;

Ερώτηση που λάβαμε: Πρέπει να εγκρίνουμε οποιαδήποτε στάση υιοθετεί η ηγεσία της Εκκλησίας(ιεραρχία, αρχιεπίσκοπος…); ώρες ώρες δεν είναι λίγο απαθής

Περισσότερα

Ποια η στάση της Εκκλησίας για τις παρεμβατικές αναπαραγωγικές τεχνικές;

Ερωτήσεις που λάβαμε: Ποια η θέση της Εκκλησίας σχετικά με τις παρεμβατικές αναπαραγωγικές τεχνικές που προσφέρει η ανάπτυξη της ιατρικής

Περισσότερα