Μήπως θυμώσεις Κύριε  εάν σου ζητήσω και πάλι;
Ποιος είναι ο ήχος της αμαρτίας του ανθρώπου στα “αυτιά” του Θεού;   
Μας αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο ο Θεός;
Θα σώσει έναν ασεβή λαό για χάρη λίγων πιστών;
Αγάπη και δικαιοσύνη. Ποιο από τα δύο υπερισχύει τελικά στις αποφάσεις του Θεού;
Δες όλα τα επεισόδια

Αρχίζει στις 23 Μαρτίου! (Γένεση ανακοίνωση)
Ταξίδι ζωής (Γένεση εισαγωγή)
Γίνετε κυρίαρχοι! (Γένεση επ. 1)
Η υπογραφή του Θεού (Γένεση επ. 2)
Χίλιες γλώσσες (Γένεση επ. 3)
Άφησέ τα όλα! (Γένεση επ. 4)
Δικό σου για πάντα! (Γένεση επ. 5)
Μπορείς να μετρήσεις τ’ αστέρια; (Γένεση επ. 6)
Άλλαξε όνομα (Γένεση επ. 7)
ΓΕΝΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Πόσα έτη φωτός απέχεις;