Ερώτηση που λάβαμε:

Πρέπει να εξομολογούμαι μόνο όταν είμαι έτοιμος ή ακόμα και αν δεν θέλω;

Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια παρακάτω!

*Η απάντηση της ιστοσελίδας μας προσεχώς…