Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. δ΄ 35-41)

35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης· διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 36 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ· καὶ ἄλλα δὲ πλοῖα ἦν μετ᾿ αὐτοῦ. 37 καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη, τὰ δὲ κύματα ἐ­­­πέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥ­­­στε ἤδη αὐτὸ βυθίζεσθαι. 38 καὶ ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύ­μνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ διεγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ· δι­δάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀ­­­πολλύμεθα; 39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμη­σε τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπε τῇ θαλάσ­σῃ· σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί δειλοί ἐστε οὕτω; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον­ μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλ­λή­λους· τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

35 Κι ὅταν βράδιασε ἐκείνη τήν ἡμέρα πού εἶπε τίς παραβολές αὐτές, τούς λέει: Ἄς περάσουμε ἀπέναντι. 36 Κι ἀφοῦ ἄφησαν τά πλήθη τοῦ λαοῦ στήν παραλία, παίρνουν οἱ μαθητές μαζί τους τόν Κύριο ὅπως ἦ­­ταν μέσα στό πλοῖο, ἀπ’ τό ὁποῖο προηγουμένως δί­δα­σκε τά πλήθη. Ἦταν μάλιστα κι ἄλλα πλοιάρια πού συνόδευαν τό πλοῖο τοῦ Κυρίου. 37 Τότε ξεσπᾶ μεγάλη ἀνεμοζάλη, καί τά κύματα ἄρχισαν νά χτυποῦν πάνω στό πλοῖο μέ τέτοια ὁρμή, ὥστε νά κινδυνεύει πλέον νά βυθισθεῖ. 38 Ὁ Κύριος ὅμως ἐξακολουθοῦσε νά κοιμᾶται στήν πρύμνη, στό ἐπάνω μέρος τοῦ ξύλινου καθίσματος πού ἦταν ἐκεῖ. Τόν ξύπνησαν τότε καί τοῦ εἶπαν: Διδάσκαλε, δέν σέ νοιάζει πού χανόμαστε; 39 Τότε ἐκεῖνος σηκώθηκε κι ἐπέπληξε τόν ἄνεμο καί εἶπε στή θάλασσα: Σώπα, φιμώσου. Καί κατέπαυσε ὁ ἄνεμος κι ἔγινε μεγάλη γαλήνη στή θάλασσα. 40 Καί τούς εἶπε: Γιατί εἶστε τόσο δειλοί καί τά χά­­νετε; Ἀφοῦ τόσα θαύματα μέ εἴδατε νά κάνω, πῶς δέν ἔχετε πίστη ἀκλόνητη, ὥστε νά μήν ἀνησυχεῖτε ὅταν μέ ἔχε­τε κοντά σας; 41 Κι αὐτοί αἰσθάνθηκαν μεγάλο δέος γιά τήν παρουσία καί ἐνέργεια τῆς θείας δυνάμεως, κι ἔλε­γαν μεταξύ τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο: Ποιός λοιπόν νά εἶ­ναι αὐτός; Εἶναι πολύ μεγαλύτερος ἀπ’ ὅ,τι τόν θεωρού­σαμε ἕως τώρα, διότι κι ὁ ἄνεμος καί ἡ θάλασσα τόν ὑπακοῦν.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *