Ερώτηση που λάβαμε: 

Αφού ο Θεός μας έπλασε τέλειους, γιατί υπάρχουν αρρώστιες;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Παραπέμπουμε στην παρεμφερή ερώτηση “Γιατί υπάρχει όλο αυτό το κακό γύρω μας;” εφόσον οι ασθένειες και γενικότερα η φθορά αποτελούν μορφές του κακού που υπάρχει στον κόσμο.