Τι σημαίνει το «τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν»;

Ερώτηση που λάβαμε:

Τι σημαίνει η έκφραση «τα Σα εκ των Σων» που ακούμε στην Θεια Λειτουργία;

Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια παρακάτω!

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Υψώνει ο λειτουργός τα Τίμια Δώρα σαν να τα θέτει μπροστά στα πόδια του Κυρίου που κάθεται σε θρόνο υψηλό στους ουρανούς, και εκφωνεί: «Τα σα εκ των σων Σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Τα δικά σου από τα δικά σου τα πήραμε και σου τα προσφέρουμε σε κάθε τόπο και για όλα όσα έχεις κάνει για μας.

Στους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης ο προφήτης Δαβίδ εκ μέρους του ίδιου του Θεού απευθυνόταν στους Ισραηλίτες και έλεγε: Δεν θα δεχθώ από το σπίτι σου μοσχάρια να μου τα προσφέρεις θυσία, αλλ’ ούτε και τράγους από τα ποίμνιά σου· «ότι εμά εστι πάντα», διότι δικά μου είναι όλα, όχι μόνο «τα θηρία του δρυμού», αλλά και τα ζώα που βόσκουν στα βουνά και τα βόδια (Ψαλμ. μθ  9-10). Αλήθεια προφανής και αυταπόδεικτη. Ο,τι έχουμε δεν είναι όλα του Θεού; Δεν τα δημιούργησε αυτός; Και δεν πολλαπλασιάζονται αυτά με τη δύναμη των νόμων τους οποίους αυτός όρισε και που η ισχύς τους βασίζεται στο θέλημά του; Και όσο και αν επιμελούμαστε εμείς ένα ποίμνιο η ένα κοπάδι, δεν εξαρτάται η προκοπή και η ευδοκίμησή τους από ευνοϊκές συνθήκες τις οποίες οικονομεί η θεία Πρόνοια, που κυβερνά τα πάντα;

Να λοιπόν γιατί εκφωνεί ο λειτουργός «τα σα εκ των σων…». Εμείς βέβαια τα προσφέρουμε αυτά στον Κύριο. Από που όμως τα πήραμε; Από τα δικά του. Κι αν εμείς καλλιεργήσαμε τη γη για να πάρουμε από εκεί τον άρτο και τον οίνο, δεν πρέπει για κανένα λόγο να ξεχνάμε ότι τη δύναμη του να δίνει ζωή η γη στο σπόρο που σπέρνεται σ  αυτήν η στο αμπέλι που φυτεύεται σ  αυτήν, ώστε να συγκομίζουμε εμείς τον σίτο και τον οίνο, από τον Θεό την έλαβε. Και στο Θεό οφείλεται «η ευφορία των καρπών της γης και η ευκρασία των αέρων και οι ειρηνικοί καιροί», από τα οποία εξαρτάται η ευδοκίμηση και η επιτυχία της δικής μας καλλιέργειας. Είναι λοιπόν ολοκληρωτικά ακριβές αυτό που λέμε. Ότι δηλαδή από τα δικά του και όχι από τα καθαυτό και κυρίως δικά μας πήραμε τα Τίμια Δώρα που έχουμε τοποθετημένα μπροστά μας στο θείο θυσιαστήριο και τα προσφέρουμε την ιερή αυτή στιγμή στο Θεό που βρίσκεται στους ουρανούς.

«Τα σα εκ των σων». Από τα δικά σου είναι αυτά, Θεέ και Κύριε. Από τα δικά σου τα πήραμε αυτά, τα οποία είναι δικά σου. Δηλαδή; Από τα δικά σου τα ξεχωρίσαμε. Και με την προσφορά μας αυτή έγιναν ιδιαίτερα και ειδικά και κατεξοχήν δικά σου. Ξεχωρίσθηκαν από την κοινή χρήση. Προτού ξεχωρισθούν, επιτρεπόταν να παρατεθούν σε οποιοδήποτε τραπέζι και να περιέλθουν σε οποιαδήποτε χέρια και να προσληφθούν από οποιαδήποτε στόματα. Και τα περισσεύματά τους να ριχθούν ακόμη και στα πουλιά του ουρανού. Τώρα όμως είναι δικά σου. Κατεξοχήν δικά σου. Αφιερωμένα σε σένα, τοποθετημένα πάνω στο άγιο θυσιαστήριό σου. Είναι όχι μόνο προσφορά και αφιερώματα δικά σου, αλλά και σύμβολα ιερά και εξαγιασμένα.

Tά προσκομιζόμενα δώρα στην ιερά Πρόθεση δεν είναι μόνο αφιερώματα, αλλά είναι και σύμβολα του θανάτου και της ταφής του Μεγάλου μας Αρχιερέως. O λειτουργός ευλογώντας τα Τίμια Δώρα τα καθαγιάζει ως ιερά σύμβολα και ξεχωρισμένα από κάθε κοινή χρήση. Να λοιπόν πως και γιατί αυτά που ξεχωρίστηκαν για τον Θεό από τα δικά του δώρα, έγιναν και άλλη μια φορά δικά του.

Βεβαίως προσφέραμε και αφιερώσαμε ήδη τα Τίμια Δώρα από την αρχή της Λειτουργίας. Ως καθιερωμένο όμως σύμβολο του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Όχι και ως τη θυσία την ίδια την οποία ως Μέγας Αρχιερεύς μας πρόσφερε ο Κύριος πάνω στο Γολγοθά. Τα προσφέρουμε λοιπόν τώρα και ως θυσία. Μέχρι τη στιγμή αυτή τα δώρα αυτά είναι βέβαια τίμια και αφιερωμένα ως σύμβολα της Ταφής και του θανάτου του Κυρίου, δεν έχουν όμως μεταβληθεί και σε Σώμα και Αίμα του Κυρίου. Η υπερφυσική αυτή και μυστηριακή μεταβολή θα γίνει τώρα με την Επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Με την Επίκληση αυτή, η οποία θα ακολουθήσει ως συνέχεια στην εκφώνηση του λειτουργού, «Τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν…». Κι όταν η μεταβολή αυτή συντελεσθεί, τότε πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν θα έχουμε πλέον τοποθετημένα μπροστά μας απλό άρτο και οίνο, ούτε ιερά και καθιερωμένα σύμβολα του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Αλλά θα έχουμε το ίδιο το άχραντο Σώμα του και το ίδιο το τίμιο Αίμα του που θυσιάσθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα έχουμε λοιπόν πραγματική αναπαράσταση και ζωντανή ανάμνηση και μυστηριακή προέκταση και συνέχεια της θυσίας του Κυρίου πάνω στο Σταυρό, που προσφέρθηκε μια φορά και για πάντα, με αιώνια δύναμη και ισχύ.

Τώρα λοιπόν προσφέρεται και από εμάς η θυσία του Κυρίου, διότι τώρα συντελείται από το Άγιο Πνεύμα η υπερφυσική μεταβολή. Εμείς, σε συμμόρφωση με την εντολή του Κυρίου, επαναλαμβάνουμε πιστά και με μεγάλη ακρίβεια ο,τι και ο ίδιος έκανε. Γι  αυτό λοιπόν τονίζουμε πρώτιστα με την Ανάμνηση ότι αυτό που επιτελούμε είναι ανάμνηση πραγματική και ζωντανή του μυστηρίου που επιτέλεσε ο Κύριος. Και έπειτα επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να συντελέσει με την κάθοδό του στα Τίμια Δώρα την υπερφυσική μεταβολή. Και στο τέλος, όταν μεταλαμβάνουμε το θείο μυστήριο, ακούμε τον λειτουργό να μας λέει: «Σώμα Χριστού· Αίμα Χριστού» η «Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεσίν σου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Δηλαδή; Επαναλαμβάνει περιληπτικά ο ιερέας ο,τι και ο Χριστός είπε στους Αποστόλους καλώντας τους να γίνουν κοινωνοί του Μυστηρίου του: «Τούτό εστι το Σώμά μου, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». «Τούτό εστι το Αίμά μου, το υπέρ υμών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών».

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

3 σκέψεις στο “Τι σημαίνει το «τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν»;

 • 14 Ιανουαρίου 2018 στις 21:56
  Permalink

  «…σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα» «Τα δικά Σου από τα δικά Σου προσφέρομε σ’ Εσένα σε κάθε καιρό και για όλες τις ευεργεσίες». Είναι η στιγμή που προσφέρουμε στον Θεό τον άρτο και τον οίνο που θα μετατραπούν σε σώμα και αίμα Κυρίου. Φαινομενικά εμείς προσφέρουμε στο Θεό ότι έχουμε εμείς παράξει, καθώς για την παρασκευή του άρτου και του οίνου χρειάζεται ο άνθρωπος να εργασθεί και να κατεργαστεί τους καρπούς αυτής της γης. Δεν ξεχνάμε όμως ότι στην ουσία οι καρποί της γης είναι δώρο του Θεού καθώς και η γνώση της κατεργασίας των καρπών είναι και αυτή δώρο του Θεού και ακόμα και ο χρόνος μας και η δύναμη μας αυτής τη ζωής που διαθέσαμε στην παρασκευή είναι και πάλι δώρο του Θεού. Εφόσον τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι κάτι πραγματικά δικό μας αυτό που προσφέρουμε αλλά δώρο του Θεού, προσφέραμε στον Θεό τα δικά Του από τα δικά Του.
  Είναι μια Ιερή στιγμή που ζητάμε από το Θεό να μετατρέψει τις προσφορές «μας» σε Θεία Κοινωνία επειδή θέλουμε να μεταλάβουμε. Θέλουμε το σώμα το οποίο «που κόβεται και προσφέρεται για σάς, για την άφεση των αμαρτιών.» και το αίμα το οποίο « το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για σάς και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών». Θέλουμε αυτό το σώμα και το αίμα. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον Χριστό θέλουμε. Το «τα Σα εκ των Σων» είναι ένας ακόμα τρόπος να πούμε στον Θεό ότι τον θέλουμε στην ζωή μας.

  Απάντηση
 • 15 Ιανουαρίου 2018 στις 17:26
  Permalink

  Νομίζω η απάντηση του «αμαρτωλός» μας καλύπτει απολύτως!

  Απάντηση
 • 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 14:54
  Permalink

  Δημοσιεύτηκε παραπάνω η απάντηση της ιστοσελίδας μας.

  Απάντηση
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *