Ερώτηση που λάβαμε:

Τι σημαίνει χριστιανική φιλία, ποια τα χαρακτηριστικά της;
Ποια τα γνωρίσματα του αληθινού φίλου;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας: 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα ας δούμε τα απαραίτητα στοιχεία που «χρίζουν» μια φιλία αληθινή και χριστιανική μέσα από τα γραφόμενα δύο αγίων φίλων, του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου και  του Μ. Βασιλείου.

Το «σημείο αναφοράς» της δεν είναι προσωρινό. Γράφει ο αγ. Γρηγόριος «Τα προσωρινά συναισθήματα καθώς αφορούν πράγματα που περνούν, περνούν κι εκείνα, όπως τα εαρινά λουλούδια. Η φλόγα δε μένει όταν τα ξύλα τελειώσουν. Η ουσιαστική φιλία όμως, επειδή αναφέρεται σε κάτι σταθερό, τον Θεό, γι’ αυτό ακριβώς είναι μονιμότερη και όσο περισσότερο παρουσιάζεται η ομορφιά της φιλίας τόσο περισσότερο συνδέονται οι φίλοι με το Θεό αλλά και μεταξύ τους. Αυτός ήταν ο νόμος της δικής μας φιλίας».

Οι φίλοι διεξάγουν κοινό αγώνα και στοχεύουν να κατακτήσουν τις ψηλότερες κορφές της αρετής. Λέει ο αγ. Γρηγόριος «Κοινή επιδίωξη και των δύο ήταν η αρετή. Με αυτήν κατευθύναμε τη ζωή μας ολόκληρη και κάθε μας ενέργεια. Μας οδηγούσε η εντολή του Θεού και εικονίζαμε ο ένας στον άλλο την αρετή μας και είμαστε, αν δεν είναι υπερβολικό να το πω, ο ένας για τον άλλο κανόνας και μέτρο με τα οποία να διακρίνεται το ορθό και το μη ορθό».

Ανθεί σε περιβάλλοντα αμόλυντα από την αμαρτία και τη συναναστροφή των κακών και πονηρών. Παρατηρεί ο αγ. Γρηγόριος «Από τους σπουδαστές μας συναναστρεφόμαστε όχι βέβαια τους πιο ανήθικους, αλλά τους πιο φρόνιμους, ούτε τους πιο εριστικούς αλλά τους πιο ειρηνικούς και εκείνους που η συναναστροφή τους ήταν ωφελιμότερη. Διότι γνωρίζαμε ότι είναι ευκολότερο να λάβεις την ασθένεια παρά να χαρίσεις την υγεία».

Κοινές αρχές και οι κοινές αντιλήψεις. Σε αυτό το θέμα υπογραμμίζει ο Γρηγόριος «Τίποτε νομίζω δεν αξίζει, εάν δεν οδηγεί στην αρετή και δεν κάνει καλύτερους όσους ασχολούνται με αυτό. Εμείς έχουμε το μέγα προσόν να είμαστε και να λεγόμαστε Χριστιανοί. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη καύχηση για μας».

Αγάπη. Ας θυμηθούμε τα λόγια του απ. Παύλου στην Α’ Κορινθίους «Η αγάπη μακροθυμεί, έχει καλοσύνη, δε ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν περηφανεύεται, δεν είναι εγωιστής, ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει…» Και οι άγιοι Γρηγόριος και Βασίλειος είχαν αυτού του είδους την αγάπη στη φιλία τους. Αγωνίζονταν όχι ποιος θα έχει τα πρωτεία αλλά πώς να τα παραχωρήσουν ο ένας στον άλλο. Την επιτυχία του ενός τη θεωρούσε ο άλλος και δική του και χαιρόταν για το φίλο του.

Τελικά η χριστιανική φιλία είναι αυτή που έχεις ως βάση την προσέγγιση των φίλων στον Θεό, τον Πρώτο και Καλύτερό μας Φίλο!