Ερώτηση που λάβαμε:

Πολλοί θεωρούν ότι η μοναχική βιοτή είναι ανώτερη του έγγαμου βίου. Είναι αυτό σωστό;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Και οι δύο δρόμοι οδηγούν στο Θεό. Είναι διαφορετικοί αλλά έχουν τον ίδιο στόχο: τη θέωση. Ο Απ. Παύλος λέει: άλλος μεν έχει το χάρισμα να ζει έτσι, άγαμος δηλαδή, άλλος δε να ζει διαφορετικά, δηλαδή σε γάμο.(Α Κορ. ζ΄ 7).

Ποιος δρόμος είναι πιο δύσκολος; Απαντάει η λαϊκή σοφία:  «Βαριά η καλογερική, βαρύς και ασήκωτος ο γάμος». Επομένως «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται».

Ως προς το «ανώτερη» πρέπει να επισημάνουμε ότι η μοναχική βιοτή έχει περισσότερες δυνατότητες για να τελειοποιηθεί κάποιος στην ακτημοσύνη-αφιλαργυρία, στην αγνότητα-παρθενία, στην υπακοή-ταπείνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα καρποφορήσουν εκατονταπλάσια, αλλά άλλος θα καρποφορήσει τριάκοντα, άλλος εξήκοντα και άλλος εκατό, όπως ακριβώς θα συμβεί με όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου (Κατά Μάρκον δ΄ 20).

Παραθέτουμε και τη γνώμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, όταν δέχτηκε μια τέτοια ερώτηση:
«Γέροντα, τι πρέπει να απάντηση κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν ή μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγγαμη;»
«Κατ’ αρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ύστερα να τους εξηγήσει ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει η Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι, γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο, αν ζήσουν κατά Θεόν.
Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα Προσκύνημα. ο ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από τον δημόσιο δρόμο και ο άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός και το ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Κακό είναι, όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον, που πάει από τον δημόσιο δρόμο, ή και το αντίστροφο”.