Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκ. γ΄19-22)

19 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, 20 προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι καὶ κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν 22 καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 Ἀλλά ἐπειδή ὁ Ἰωάννης ἤλεγχε καί κατηγοροῦσε τόν τετράρχη Ἡρώδη γιά τήν Ἡρωδιάδα τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου, μέ τήν ὁποία συζοῦσε παράνομα, καθώς καί γιά ὅλα τά κακά καί παράνομα ἔργα πού εἶχε κάνει, 20 ὁ Ἡρώδης πρόσθεσε κι αὐτό σ’ ὅλα τά ἐγκλήματά του κι ἔκλεισε τόν Ἰωάννη στή φυλακή. 21 Πρίν ὅμως ἀπό τή φυλάκιση τοῦ Ἰωάννη, ἀφοῦ εἶχε βαπτισθεῖ ὅλος ὁ λαός πού ἐκείνη τή στιγμή βρισκόταν ἐκεῖ, βαπτίσθηκε καί ὁ Ἰησοῦς. Καί τήν ὥρα ἐκείνη, ἐνῶ προσευχόταν, ἄνοιξε ὁ οὐρανός 22 καί κατέβηκε ἐπάνω του τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐμφανίσθηκε μέ ἐξωτερικό σχῆμα καί μορφή περιστεριοῦ, χωρίς ὅμως νά εἶναι πραγματικό περιστέρι. Καί ἦλθε μιά φωνή ἀπ’ τόν οὐρανό, ἡ ὁποία ἔλεγε: Ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπημένος· σέ σένα εὐαρεστήθηκα, διότι ἐσύ καί ὡς ἄνθρωπος ἀπολύτως ἀναμάρτητος ἔκανες πάντοτε τό ἀρεστό ἐνώπιόν μου.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *