Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

Εὐαγγέλιον μεθέορτον, Δευτ. ιβ΄ ἑβδ. Μτθ (Μαρκ. α΄ 9-15)

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. 10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 12 Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον· 13 καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες πῆγε ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας. Καί βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἰωάννη στόν Ἰορδάνη ποταμό. 10 Καί ὅταν ἀνέβαινε ἀπό τό νερό τοῦ ποταμοῦ, ἀμέσως, τήν ἴδια στιγμή, εἶδε νά σχίζονται οἱ οὐρανοί καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά κατεβαίνει σάν περιστέρι καί νά ἔρχεται ἐπάνω του. 11 Τότε μιά φωνή ἦλθε ἀπ’ τά οὐράνια πού ἔλεγε: Ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπημένος, στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα. Διότι καί ὡς ἄνθρωπος ἀπολύτως ἀναμάρτητος μοῦ ἄρεσες καί μέ εὐχαρίστησες σέ ὅλα. 12 Ἀμέσως μετά τό βάπτισμά του τό Ἅγιον Πνεῦμα μέ ἐσωτερική παρακίνηση τόν ἔβγαλε στήν ἔρημο. 13 Ἐκεῖ στήν ἔρημο ἔμεινε σαράντα μέρες, κι ὁ σατανάς τόν πείραζε ἐπιζητώντας μάταια νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τίς σκέψεις του πού ἦταν ἀφοσιωμένες στό Θεό καί στήν ἀποστολή του. Καί ἦταν ἐκεῖ κατάμονος ἔχοντας ὡς μόνη συντροφιά τά θηρία τῆς ἐρήμου. Ἀοράτως ὅμως τόν συντρόφευαν οἱ ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι μετά τή νίκη του ἐναντίον τοῦ σατανᾶ παρουσιάστηκαν καί τόν ὑπηρετοῦσαν. 14 Ἀφοῦ λοιπόν παραδόθηκε ὁ Ἰωάννης ἀπό τόν βασιλιά Ἀντίπα στή φυλακή, ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στή Γαλιλαία καί κήρυττε τό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι θά ἐρχόταν μετά ἀπό λίγο ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ἡ οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 Κι ἔλεγε ὅτι ἔχει συμπληρωθεῖ πλέον ὁ χρόνος πού ἦταν καθορισμένος ἀπ’ τόν Θεό γιά τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, καί πλησίασαν οἱ ἡμέρες πού ὁ Μεσσίας θά θεμελιώσει καί πάνω στή γῆ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τή νέα πνευματική, ἁγία καί οὐράνια ζωή πού θά μεταδίδει μέσα στήν Ἐκκλησία του. Μετανοεῖτε λοιπόν καί πιστεύετε στό χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι ὁ Μεσσίας ἦλθε, καί δεχθεῖτε τον ὡς Σωτήρα σας καί Λυτρωτή.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *