Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

Εὐαγγέλιον: 6ης Ἰανουαρίου (Ματθ. γ΄ 13-17)

13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν· 16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
13 Τότε ἦλθε ὁ Ἰησοῦς ἀπ’ τή Γαλιλαία στόν Ἰορδάνη ποταμό πρός τόν Ἰωάννη γιά νά βαπτισθεῖ ἀπ’ αὐ­τόν. 14 Ὁ Ἰωάννης ὅμως τόν ἐμπόδιζε ἐπίμονα κι ἔλεγε: Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό σένα τόν ἀναμάρτητο, καί σύ ἔρχεσαι σέ μένα γιά νά δεχθεῖς τό βάπτισμα; 15 Ὁ Κύριος ὅμως τοῦ ἀποκρίθηκε: Ἄφησε τώρα τίς ἀντιρρήσεις καί μή φέρνεις δυσκολία νά βαπτισθῶ. Διότι μ’ αὐτόν τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ταπεινώνομαι, πρέπει νά ἐκπληρώσω κάθε ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σοῦ ἀνέθεσε ὡς καθῆκον νά βαπτίζεις. Τότε ὁ Ἰωάννης τόν ἄφησε νά βαπτισθεῖ. 16 Κι ὅταν βαπτίσθηκε ὁ Ἰησοῦς, ἐπειδή ὡς ἀναμάρτητος δέν εἶχε τίποτε νά ἐξομολογηθεῖ, ἀνέβηκε ἀμέσως ἀπ’ τό νερό τοῦ Ἰορδάνη καί δέν ἔμεινε σ’ αὐτό, ὅπως οἱ ἄλλοι πού τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους ἐξο­μολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους. Καί ξαφνικά ἄνοιξαν γι’ αὐτόν οἱ οὐρανοί, καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θε­οῦ νά κατεβαίνει μέ ἐξωτερική μορφή πού ἔμοιαζε μέ περιστέρι, καί νά ἔρχεται πάνω του. 17 Καί τότε ἀκούστηκε μιά φωνή ἀπ’ τούς οὐρανούς πού ἔλεγε: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπημένος, στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα. Τόν γέννησα προαιωνίως καί εἶ­ναι ὡς Θεός ὁ μονάκριβός μου Υἱός, καί ὡς ἄνθρω­πος ὁ ἀπολύτως ἀναμάρτητος. Πάντοτε ἔκανε τό ἀρεστό ἐνώπιόν μου.
Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *