Πάντοτε το ένα βήμα φέρνει το άλλο. Όπου κι αν γίνεται. Στο καλό ή στο κακό.