Ο υπερόπτης δεν έχει Θεό. Ο φθονερός δεν έχει γείτονα. Ο οργίλος δεν έχει ούτε τον εαυτό του.