Μή διακόψεις τό συνομιλητή σου γιά νά πεῖς τή γνώμη σου σάν ἀμαθής καί ἀπαίδευτος.