Η ευτυχία κατοικεί στην καρδιά , όχι στην τσέπη του ανθρώπου.