Αυτός που ελπίζει είναι πλούσιος. Η ελπίδα σε αναπαύει, σε ανακουφίζει, σε παρηγορεί. Φανερώνει άνθρωπο πίστεως κι εμπιστοσύνης.