Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μάς, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.

Άγιος Πορφύριος