Τα παράπονα όταν εκφράζονται πληθαίνουν κι όταν αποσιωπούνται σβήνουν.