Στην Εκκλησία μοιραζόμαστε μεταξύ μας, το χρόνο μας, τις ανησυχίες μας, τη δημιουργικότητά μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, την ελπίδα μας, την πίστη μας.