Με τη διακονία του πλησίον τον εαυτό μας διακονούμε. Αυτόν εξυπηρετούμε, αυτόν αγιάζουμε, αυτόν σώζουμε.