Η πραότητα είναι το στήριγμα της υπομονής, η μητέρα της αγάπης και οδηγός της αδελφοσύνης.