Όποιος νίκησε τον εαυτό του είναι ανίκητος από τους άλλους.