Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί γονατίζουν το πρωί για να πουν στο Θεό, τι θέλουν να κάμει γι’ αυτούς εκείνη την ημέρα. Λίγοι γονατίζουν για να ζητήσουν από το Θεό να τους πει τι θα ήθελε Αυτός να κάνουν γι’ αυτόν στη ζωή τους.