Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια; Να, θα ανάψουμε το φώς και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σ᾿ όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.

Άγιος Πορφύριος