Οἱ περισσότεροι ξοδεύουν τό χρόνο τους στό ἐπεῖγον παρά στό σηµαντικό.