Ευλογημένοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν χωρίς να θυμούνται και να παίρνουν χωρίς να ξεχνούν.