Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ε΄ 12 – 16):

12 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προ­σ­ευχῇ τοῦ Θεοῦ. 13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 14 Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμα­σε Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15 Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, Ἰά­κωβον τὸν τοῦ Ἀλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν, 16 Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰού­δαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ ἐγέ­νετο προδότης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Τίς ἡμέρες αὐτές βγῆκε ὁ Ἰησοῦς κι ἀνέβηκε στό βουνό γιά νά προσευχηθεῖ. Καί ὁλό­κλη­ρη τή νύχτα προ­σευχόταν στό Θεό. 13 Ὅταν πάλι ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τούς μαθητές του καί διάλεξε ἀπό αὐτούς δώδεκα, τούς ὁποίους καί ὀνόμασε ἀποστόλους. 14 Διάλεξε δηλαδή τόν Σίμωνα, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα Πέτρος, καί τόν Ἀνδρέα τόν ἀδελφό του· τόν Ἰά­κω­βο καί τόν Ἰωάννη, τόν Φίλιππο καί τόν Βαρ­θο­λο­μαῖο, 15 τόν Ματθαῖο καί τόν Θωμᾶ, τόν Ἰάκωβο τόν γιό τοῦ Ἀλφαίου καί τόν Σίμωνα πού τόν ἔλεγαν ζηλωτή, 16 τόν Ἰούδα τόν γιό τοῦ Ἰακώβου καί τόν Ἰούδα τόν Ἰσκαριώτη, ὁ ὁποῖος καί ἔγινε στό τέλος προδότης.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *