Όσες φωτογραφίες και να βάλουμε…

όσα βίντεο και αν ανεβάσουμε…

όσα λόγια και να πούμε…

Θα είναι πάντα λίγα για το αγαπημένο Ελληνικό

και τις στιγμές που ζούμε σ΄ αυτό!!

Μια μικρή γεύση από το τριήμερό μας 11-13 Σεπτεμβρίου…

μέχρι να συναντηθούμε και πάλι όλες μαζί!!